Misyon & Vizyon

2014-2023 Bölge Planımızda Eskişehir`imiz için Hayvancılık Öncelikli Gelişme Alanı olarak Beylikova ilçemiz belirlenmiştir. Burada bitkisel üretime ek olarak hayvancılığın geliştirilmesi için entegre tesislerin kurulmasını, hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesini hedeflyoruz. Nitekim Bölgemiz, hayvancılık sektöründe belli bir potansiyel barındırmakla birlikte, maalesef ülke genelinde bu sektörlerde sahip olduğumuz pay oldukça düşüktür.

2023 Vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimiz Eskişehir`de her alanda yapılan atılımlara hep birlikte tanıklık ediyoruz. Beylikova`nın hayvancılık potansiyelini canlandıracak tedbirlerden biri olarak Besi OSB`lerin kurulması, orta ve büyük ölçekli işletmelerin artmasını sağlayacaktır. Küçük ölçekli işletmelerde uygulanamayan mekanizasyon ve modern üretim teknikleri sayesinde kontrollü, kaliteli ve güvenli tarım ürünleri; rekabet gücünü artıracak, ticaret avantajı sağlayacaktır.

Kümelenme sayesinde problemleri anlama ve çözmede yetiştiriciler arasında işbirliği sağlanacak, rekabet gücü artacak ve hayvancılık politikalarının belirlenmesinde besiciler ve çiftçiler etkin bir konuma geleceklerdir.

Organize Besi Bölgesi ve yan projeler, Beylikova`nın ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacak, böylelikle ilçedeki potansiyelin modern besicilik anlayışıyla ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.Kurulacak tesisler ile hayvansal ve bitkisel atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek, biyogaz ve elektrik üretimi sayesinde atıklar ekonomiye kazandırılacaktır. Bütün bunların yanı sıra Organize Besi Bölgesi ve yan projeler, istihdam bakımından önemli bir yatırımdır.

Azmi ÇELİK
Eskişehir Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı


MİSYONUMUZ

Besicilik alanında organize bir alan oluşturarak, Hayvancılığın ülke ekonomisine katkısını artırmak,

insan sağlığının  korunması ve olumsuzlukları ortadan kaldırarak, hayvancılığın  gelişmesine  katkıda  bulunmak ve Modern Besiciliği ana ilke kabul ederek, mesleki ve toplumsal tüm hareketlerde etkin rol oynamak.
 

VİZYONUMUZ 
 

Ülkenin ve Sanayinin hammadde ihtiyacını yeteri miktarda kesintisiz ve sağlıklı olarak sağlayarak, stratejik bir öneme haiz hayvancılıkta, milli hedefleri gerçekleştirmek. 
 

DEĞERLERİMİZ  

 • Verimlilik
 • Toplumsal yararlılık
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik
 • Örgütlenmek
 • Evrensellik
 • Mekanizasyon tasarruf
 • Üreticilik
 • Eğitimlilik 

 

 İLKELERİMİZ

 • Sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi ve firma çalışmalarına adaptasyonu doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bu amaç kapsamında bir merkez oluşturmak,
 • Besicilik ile uğraşan firmaların verimliliğinin arttırılması, kaliteli ürün üretimi, dış pazarlara erişim ve rekabet düzeyinin güçlendirilmesi
 • Besicilik alanında sağlanacak yeni iş olanakları ile bölgenin istihdamının arttırılması
 • Besicilik sektöründeki yeni yatırım olanaklarının ve katma değer yaratan yatırım alanlarının oluşturulması
 • Hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, kaba yem üretiminin artırılması
 • Besiciliğin yanı sıra, hayvan pazar veya borsası, kesim hane ve soğuk hava depoları, süt işleme tesisleri vb. sanayi tesislerinin kurulması ile kaçak ve kontrolsüz hayvan ithalatı ve girişine engel olmak,
 • Anılan bölgenin çevresinde bulunan alanlarda yem üreticiliğinin de özendirilmesi, bölgenin bu konudaki üretim potansiyelinin hayata geçirilmesi ile besicilik için önemli bir maliyet avantajı sağlamak,
 • Bölgede, bu alanda yürütülen çalışmaların hijyenik koşullara uygun olması ve sağlık özelliklerinin kontrol altına alınmasını sağlamak
 • Besi hayvanlarına yönelik sağlıklı envanterle tutmak, soy kütüğü oluşturmak, kalite, kayıt, sağlık, çevre, tüketicinin korunması gibi hususlarda gerekli sertifika/ belgelendirmeyi sağlamak,

Hayvancılığı ve ilgili sanayi, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak üzere devletçe verilecek teşvik, kredi, sübvansiyon vb. uygulamaları etkili hale getirerek, sektörü geliştirmek.

ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs Haziran 2021
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11